Merkezi Soğuk Su Üretim Eşanjörü

5

Konvektör bataryalarının beslenmesinde kullanılan ve sıcaklığı 5°C ile 10°C sınırları arasında bulunması gereken soğuk su debisinin üretilmesi iki aşamada gerçekleşir.Birinci aşamada doğrudan doğruya evaporatörlü soğutma grubundan yararlanılması yoluyla evaporatör içinde birincil nitelikli glikollü soğuk su debisinin üretimi yapılır.İkinci aşamada ise evaporatörlü soğutma grubuna ait glikollü soğuk su çevrimi aracılığı ile beslenen soğutma eşanjörü vasıtasıyla konvektör bataryalarının beslenmesinde kullanılan ikincil nitelikli soğuk su debisinin üretimi gerçekleşir.

Soğuk su debisinin soğutma eşanjörü ile konvektör bataryaları arasında dolaşımının sağlanması için sabit debili çevrim pompalarından ve bir diferansiyel basınç regülatörü tarafından denetlenen iki yollu V motorlu dağıtım vanasından yararlanılır.

Soğutma eşanjörünün hemen yanında bulunan çevrim pompasının görevi soğutma eşanjörü içinde dolaşım yapan soğuk su debisinin sabit düzeyde tutulmasını sağlamak suretiyle cebri konvektörlerce gerek duyulan soğuk su debisi ihtiyacının azalması halinde bu eşanjör içinde başgösterilebilecek olan donma olaylarının önlenmesidir.

Pin It